Tarot van Isis - 6 - Roos

Deze kaart staat symbool voor liefde, aspiraties, wensen en verlangens.

Het is een tijd van veel liefde en harmonie waarin u uw verlangens weet uit te spreken en waarin er veel van vervuld zullen worden. Een periode waarin u een groot gevoel van schoonheid zult ervaren en vrij zult zijn in het maken van keuzes.

U zult eindelijk op hoog niveau ervaren hoe mooi de liefde kan zijn en heeft daardoor zelf ook heel wat liefde te geven. Uw verlangens lijken dus eindelijk beantwoord te woorden.

U krijgt door dit alles weer zin in de dingen en er staat u een tijd te wachten waarin u veel nieuwe en mooie dingen staan te wachten. Let wel op dat al het mooie soms ook zo zijn keerzijde kan hebben, want hoe mooie de roos ook kan zijn, een roos zonder doornen bestaat niet!

Sleutelwoorden:
Aspiraties, wensen, verlangens, vrijheid in het maken van keuzes, liefde op hoog niveau, harmonie, vrije wil en gevoel voor schoonheid.
Copyright
Privacybeleid
Contact