Tarot van Isis - 12 - Beproeving

Deze kaart staat symbool voor belangeloosheid, toewijding, rust en bezinning.

U bent edelmoedig en onbaatzuchtig en zet zich vaak belangeloos in voor de goede zaak. Daarbij offert u zichzelf vaak helemaal op en heeft u een erg groot plichtsgevoel. U bent een ware apostel en filantroop en beschikt over een grote spirituele en profetische kracht.

Toch hoeft u maar weinig dank te verwachten, zoals u inmiddels al geleerd heeft. Maar al te vaak kreeg u stank voor dank en werd u afgeschilderd als slecht mens, terwijl u weet dat het juist tegenovergesteld is. Dat doet u soms zeer, maar u blijft vechten voor het goede en zet zich er ook nu weer belangeloos voor in. Probeer echter niet te strijden tegen mensen die anders over u denken of die u stank voor dank geven.

Accepteer dat de dingen zoals ze soms zijn en richt u naar uw hogere zelf. Pas wel op voor mensen die op sluwe wijze misbruik van uw goedheid willen maken!

Sleutelwoorden:
Belangeloos handelen, zelfopoffering, toewijding, plichtsgevoel, edelmoedigheid, onbaatzuchtigheid, een apostel en filantroop, patriottisme, spirituele en profetische kracht, zich richten naar het hogere zelf, rust en bezinning, aanvaarden van de dingen zoals zij zijn, uitblijven van dank en verkrijgen van inzicht door beproeving.
Copyright
Privacybeleid
Contact