Tarot van Isis - 27 - Moeras

Deze kaart staat symbool voormoeilijke omstandigheden, begrip voor elkaar en de zuiverheid van ons hart.

Hoe moeilijk onze levensomstandigheden ook zijn, we moeten ons hart en geweten zuiver houden, we moeten ons richten op het zuivere in iedere mens en niet slechts het slechte zien. Dat geldt ook voor de dingen van onszelf. Denk wat vaker aan de goede dingen en niet zoveel aan de slechte. De goede zijn zoveel mooier. Doet u dan niet dan zinkt u langzaam weg in de modderpoel van het leven.

Tracht meer begrip op te brengen voor uw eigen fouten, maar probeer zeer zeker ook begrip op te brengen voor anderen.

Anderen vertrouwen volledig op uw en doen binnenkort een beroep op u, mogelijk uw buren!

Sleutelwoorden:
Moeilijke levensomstandigheden, dreigen weg te zakken in de modder, zuiver houden van hart en geweten, richten op het zuivere in iedere mens, meer begrip op brengen en mensen die een beroep op u doen.
Copyright
Privacybeleid
Contact