Zwaarden Zeven

Zwaarden Zeven lijkt in kleur wel een beetje op de Magier uit de grote arcana. Maar voor de rest kent Zwaarden Zeven in zo'n beetje ieder aspect een tegenovergestelde betekenis.

Waar de Magier staat voor helder denken en een scherpzinnig verstand, is Zwaarden Zeven juist de kaart van laagheid, bedrog en gemeenheid. Wie dader is en wie slachtoffer blijft vooralsnog onduidelijk. Wat vind je zelf van je eigen gedrag?

Liefde en relaties
Op het gebied van je persoonlijke relaties symboliseert Zwaarden Zeven kleine gemeenheden zoals leedvermaak maar ook hele grote laagheden zoals leugenachtigheid en huichelarij, achterbaksheid en bedrog. Een hele hele milde uitleg van deze kaart is dat je wel wat opener naar je partner mag zijn. En eerlijker.Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat deze kaart je zien dat je de kans loopt om bedrogen en misleid te worden. Je kan te maken krijgen met hypocrisie, huichelarij, oneerlijkheid en doortraptheid. Dat is lastig, maar bekijk je eigen rol ook eens kritisch. Hoe schoon zijn je handen?

Bewustzijn
Ook met betrekking tot je bewustzijn is Zwaarden Zeven geen mooie kaart. De kaart duidt erop dat je bepaalde inzichten niet wilt toegeven. Niet voor jezelf, en voor je omgeving al helemaal niet.

De kaart wijst er echter vooral op dat het de onoprechtheid ten opzichte van jezelf is die verhindert dat je zuivere inzichten hebt. De kaart kan in die zin ook opgevat worden als een waarschuwing om uit te kijken voor zelfbedrog, en te proberen zo eerlijk mogelijk naar jezelf te kijken.
Copyright
Privacybeleid
Contact