Het Keltisch Kruis

Het Keltisch kruis is een van de bekendste leggingen van de tarot. Het Keltisch kruis is echter niet zo eenvoudig te duiden. Het is bij een legging niet de bedoeling om een concrete vraag te stellen waar je een pasklaar antwoord op verwacht.

De kaarten kunnen je helpen om de zaak van een andere kant te bekijken. Een vraag als "Wat is er nu belangrijk in deze situatie?" is een geschikte vraag.

Zorg voor een rustige plek en ontspan jezelf. Schud de kaarten en leg ze met de afbeelding naar beneden in een waaiervorm. Ga dan met je linkerhand over de kaarten. Je hand gaat vanzelf naar de kaarten toe die relevant zijn. Kies een kaart en leg deze omgekeerd neer.

Kies zo achtereenvolgens in totaal 10 kaarten en leg ze steeds omgekeerd op het stapeltje. Nadat de 10 kaarten zijn getrokken keer je het stapeltje om. Je legt nu de kaarten in de posities die hiernaast in de tekening zijn weergegeven. De kaart die je het eerst getrokken hebt leg je in positie 1, enz.

Op de afbeelding zien we een kruis (de kaarten 1 t/m 6) en een 'staf' (de kaarten 7 t/m 10). Het kruis betekent: het onbewuste (3) en het verleden (4) leiden naar het bewuste (5) en de toekomst (6). De stafkaarten duiden op je innerlijke gids. Ze geven commentaar op de situatie.

Wat betekenen de posities?
1. Hier draait het om.
2. Dit komt er nog bij.
3. Dit wordt vermoed.
4. Dit heeft ertoe geleid.
5. Dit wordt ingezien.
6. Zo gaat het verder.
7. Zo ziet de vragensteller het.
8. Zo zien anderen het.
9. Angsten en verwachtingen.
10. Het uiteindelijke doel.


Copyright - Privacybeleid