De grote arcana

De Grote Arcana van de tarot telt in totaal 22 kaarten. De Grote Arcana wordt door de meeste mensen gezien als symbool voor de verschillende levensstadia van een mens op aarde: van je geboorte tot het moment van je dood.

Daar waar de kaarten van de Kleine Arcana alledaagse gebeurtenissen in het leven symboliseren, vertegenwoordigen de 22 kaarten van de Grote Arcana in de tarot de belangrijke veranderingen in het leven. Hieronder vind je per kaart enige uitleg over duiding en betekenis van de kaarten in de Grote Arcana.

0 De Zot
Onbezorgdheid, verwondering

I De Magier
zelfbewustzijn, slimheid, handigheid

II De Hogepriesteres
Fijngevoeligheid, intuitie

III De Keizerin
Vruchtbaarheid, creativiteit

IV De Keizer
Starheid, verantwoordelijkheid

V De Hierofant
Vertrouwen, zelfvertrouwen

VI De Geliefden
Liefde, vriendschap, vereniging

VII De Zegewagen
Vrijheidsdrang, ambitie

VIII Kracht
Kracht, levensmoed, passie

IX De Kluizenaar
Eenzaamheid, teruggetrokkenheid

X Rad van Fortuin
Lot, overmachtXI Gerechtigheid
Onkreukbaarheid, objectief inzicht

XII De gehangene
Afgedwongen rust, ziekte

XIII De Dood
Loslaten, afscheid

XIV Matiging
Evenwicht, gelatenheid, zielerust

XV De Duivel
Afhankelijkheid, willoosheid

XVI De Toren
Traumatische verandering, catastrofe

XVII De Ster
Hoop, wijsheid en inzicht

XVIII De Maan
Romantische dromen, angst

XIX De Zon
Warmte, optimisme, levensvreugde

XX Het Oordeel
Herrijzenis, transformatie

XXI De Wereld
Gelukkige tijden