De Ster

De Ster is de kaart van hoop, wijsheid en inzicht in hogere samenhangen. De kaart zegt je dat je dingen plant of begint die tot ver in de toekomst hun licht laten schijnen.

Zoals bij zaaien gaat er enige tijd overheen voor je de vruchtbare resultaten van je arbeid kunt oogsten, maar de Ster duidt er op dat je hoop mag koesteren ten aanzien van het bereiken van je doel. In de traditionele duiding werd de Ster gerekend tot een van de drie beschermende kaarten die gelukkig welslagen aankondigt.Liefde en relaties
In je persoonlijke relaties staat deze kaart voor veelbelovende ontmoetingen. Dat kan zijn met een onbekende maar het kan ook zijn dat je een bekende opeens in een ander licht ziet. De ontmoeting is er sowieso eentje met toekomst. Relaties die door deze kaart gekenmerkt worden staan onder een gelukkig gesternte.

Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat de Ster je zien dat je aan het begin staat van een nieuwe bezigheid. Het kan daarbij gaan om plannen die je zelf bedacht hebt, maar het is ook mogelijk dat je in je werk een nieuwe taak krijgt toebedeeld. Hoe dan ook: de vooruitzichten op succes zijn zonnig.

Bewustzijn
In de sfeer van ons bewustzijn geeft De Ster aan dat je bezig bent met het maken van toekomstplannen. Het gaat daarbij om diepgaande inzichten in een grotere samenhang. Die inzichten leiden ertoe dat je je horizon aan het verleggen bent. Het is alsof je kijkt vanuit vogelperspectief.

Je ziet daardoor de hindernissen die op je pad liggen. Bovendien geeft je blik een wijds uitzicht op je toekomst.
Copyright
Privacybeleid
Contact