Gerechtigheid

Gerechtigheid is een kaart die - hoe kan het ook anders - staat voor helder en objectief inzicht, een doordacht oordeel, onkreukbaarheid, evenwichtigheid en recht. Op het niveau van alledag betekent dit dat de kaart je wijst op je gedrag.

Ben je eerlijk, dan wordt je goed behandeld. Huichelachtigheid en onechtheid leidt tot problemen. Je oogst datgene wat je zelf zaait. De kaart drukt dan ook een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid uit.

Deze kaart laat je zien dat je niets cadeau krijgt, maar ook dat je niets onthouden wordt, zodat voor alles wat je krijgt en ervaart, jij en jij alleen verantwoordelijkheid draagt.Liefde en relaties
In je persoonlijke relatie is het vooral het evenwicht dat naar voren komt. Je staat evenwichtig in je huidige relatie, of je hebt er vrede mee dat je geen partner hebt. De kaart staat voor harmonie en de wisselwerking die daar bij hoort: wie goed doet, goed ontmoet.

Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat Gerechtigheid je zien dat je op een evenwichtige behandeling in je werk mag rekenen. Verder duidt deze kaart erop dat je je werk nuchter en helder benadert. Dat is prima. Maar eeh... Waar ligt je passie?

Bewustzijn
Op het vlak van je bewustzijn toont Gerechtigheid dat je je in een fase van ontnuchtering en verzakelijking bevindt. Het is een periode waarin je je oprecht inspant om een helder beeld te krijgen met betrekking tot de problemen waarmee je worstelt. Je laat daarbij vooral je vermogen om helder denken, en wat minder je gevoel een rol spelen.
Copyright
Privacybeleid
Contact