De Keizer

Stabiliteit, structuur, zekerheid en stabiliteit. Dat zijn de waarden die de Keizer symboliseert. Hij verbeeldt ons streven om onafhankelijk te zijn van de condities van de natuur.

De kaart wordt vaak argwanend bekeken, maar de Keizer toont zowel starheid, tucht en perfectionisme, als positief geladener termen als nuchterheid, verantwoordelijkheid en pragmatisch handelen.

Hoe dan ook: de Keizer hangt samen met onze drang naar beschaving en zekerheid. Deze kaart duidt erop dat je realistisch en zakelijk naar de meeste kwesties kijkt. Tegelijkertijd waarschuwt de Keizer je dat je uit moet kijken dat je niet doorslaat in fantasieloze perfectie.Liefde en relaties
In je persoonlijke relaties wijst de kaart op stabiliteit en zekerheid. Kijk uit dat je in de hang naar zekerheid niet doorslaat in heerszucht en starheid. Het kan je relaties met anderen ernstig schaden.

Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat de Keizer je zien dat er orde in de chaos geschapen wordt. Deze kaart staat voor helderheid, standvastigheid en vastbeslotenheid. Je krijgt niets cadeau. Het ligt aan jouw inzet en jouw discipline of je zult slagen.

Bewustzijn
Op het vlak van je bewustzijn wijst de Keizer erop dat je je realiteitszin de boventoon moet laten voeren en dat je nuchter en pragmatisch te werk moet gaan. Op een dieper niveau kan de kaart staan voor de confrontatie met de verschillende kanten van de vaderfiguur. Zowel de verzorgende kant, als de autoritaire kant. Hoe je daarmee omgaat is aan jou.
Copyright
Privacybeleid
Contact