De Geliefden

Aantrekkingskracht, liefde, vriendschap, vereniging van tegenpolen, verhoogd bewustzijn door reflectie. Dat zijn de belangrijkste trefwoorden die met de Geliefden te maken hebben. Maar kijk uit: de kaart staat ook voor twijfel en het maken van moeilijke keuzes.

Bij die keuzes geldt natuurlijk dat je ze het beste vanuit heel je hart kunt maken. Vroeger werd de kaart ook wel 'de Beslissing' genoemd.

Deze kaart kan nog steeds staan voor noodzakelijke beslissingen die lang niet altijd met de liefde te maken hebben. De kaart duidt er dan op dat je een beslissing moet nemen 'met heel je hart', zonder verbittering of voorbehouden.

Wat voor jou de belangrijkste betekenis is van deze kaart, kun je zelf het beste beantwoorden. In ieder geval betekent het, dat je met een groot onvoorwaardelijk 'ja' de beste keuze maakt.Liefde en relaties
In je persoonlijke relaties wijst de kaart je op een grote liefde die je diep raakt. De kaart wijst er ook op dat je moet beslissen. Kies je voor deze liefde? Beslis dan om met je hele hart 'ja' te zeggen. De kaart stimuleert je er toe eerlijk te zijn tegenover jezelf en in te zien dat

Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat de Geliefden je zien dat je een beslissing moet nemen. Het kunnen beslissingen zijn over je loopbaan en een eventuele nieuwe baan. Het kan ook zijn dat er in je werk van je gevraagd wordt een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld de beslissing om door te gaan op de ingeslagen weg.

Bewustzijn
Op het vlak van je bewustzijn geven de Geliefden aan dat je je bewust wordt van je mogelijkheden. Je krijgt het inzicht dat je alleen tot diepgaande ervaringen kan komen door een keuze te maken, en daar niet op terug te komen. Alleen wanneer je zonder compromissen een beslissing neemt, en je daar ook aan houdt, vind je de weg naar een diep en gelukkig stemmend leven.
Copyright
Privacybeleid
Contact