De Zegewagen

De Zegewagen staat voor een grote sprong naar voren. De kaart geeft aan dat je je losmaakt uit je vertrouwde omgeving en je een eigen weg inslaat.

Vrijheidsdrang, ambitie en soms ook geldingsdrang zijn daarbij de belangrijkste drijfveren. De Zegewagen is de enige kaart in het tarot-spel waarbij vertrek vol optimisme tegemoet wordt getreden.

Meestal wordt vertrek gezien als moeilijk, en gaat het samen met angstgevoelens. Maar in dit geval gaat het vertrek gepaard met ondernemingslust en de bereidheid om risico's te nemen.

De kaart symboliseert tegelijkertijd zowel vaardigheid (het mennen) als onervarenheid (het betreden van een onbekende wereld. Daarom kun je deze kaart ook opvatten als een waarschuwing om je eigen krachten niet te overschatten.Liefde en relaties
In je persoonlijke relaties kan de kaart wijzen op een nieuwe verbintenis. Maar kijk uit: heb je afscheid genomen van de omgeving die je achterlaat? De Zegewagen kan ook staan voor een frisse wind in je huidige relatie. Die frisse wind zorgt ervoor dat sleur verdwijnt en oude patronen en routine worden opgeruimd.

Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat de Zegewagen je zien dat je een grote stap genomen hebt. De Zegewagen duidt erop dat je op weg bent naar succes. Je bent er nog niet, maar je bent wel onderweg. Kijk wel uit voor zelfoverschatting.

Bewustzijn
Op het vlak van bewustzijn staat de Zegewagen voor een sterk bewustzijn. De kaart laat je zien dat je bezig bent met het opbouwen van een eigen wereldbeschouwing, waarbij je van plan bent om de moeilijkste problemen kordaat aan te pakken. Daarbij kun je denken aan de kloof tussen voelen en denken of droom en werkelijkheid.
Copyright
Privacybeleid
Contact