Aas van Zwaarden

Ieder aas in de tarot belichaamt een mogelijkheid die je met je meedraagt. Het Aas van Zwaarden duidt op de hogere rede. Je beziet alles helder, beslist en zonder twijfel.

Helder denkend neem je de juiste beslissingen ten aanzien van een bepaalde kwestie. Zonder dat er sprake is van een 'zwaard van Damocles' durf je keuzes te maken.

Liefde en relaties
Op het gebied van je persoonlijke relaties is het Aas van Zwaarden de kaart die staat voor het verhelderende gesprek na een periode vol conflicten. Deze kaart wordt vaak gezien als kil en nuchter. In die zin kan het Aas van Zwaarden duiden op een zekere afstand binnen een relatie.Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat deze kaart je zien dat je een frisse wind door al je oude patronen laat waaien. Je voelt je helder en in staat om complexe kwesties op te lossen. Deze kaart kan er ook op duiden dat je er over denkt een verhelderend gesprek met een collega te voeren. Doen!

Bewustzijn
Op het vlak van je bewustzijn betekent Zwaarden Aas dat je problemen die tot nu toe onoverkomelijke hindernissen leken tot een oplossing komen. Oude deuren moeten dicht, voordat nieuwe deuren open kunnen.

Voorwaarde om tot een oplossing te komen is wel dat je de problemen moet opdelen in overzichtelijke delen en voor ieder deel apart een oplossing zoekt. Hierdoor ben je in staat je te bevrijden van een mogelijk gevoel van afhankelijkheid dat je kunt ervaren. Wanneer je je problemen een voor een oplost, ben je makkelijker in staat om doelgericht nieuwe paden in te slaan in je leven.
Copyright
Privacybeleid
Contact