Zwaarden Ridder

Zwaarden Ridder is een kaart die duidt op strijd! Op oorlog! Op gevecht! Maar waarom wordt er gevochten als er zoveel betere middelen zijn om tot een oplossing te komen? Zwaarden Ridder is een voorbode van scheiding, van pijn, van verdriet.

Niemand wint in een oorlog. Klaar de lucht, spreek uit wat je voelt, maar wees voorzichtig met het voeren van strijd. Dat is wat deze kaart je wil zeggen.

Liefde en relaties
Op het gebied van je persoonlijke relaties duidt Zwaarden Ridder op het bevriezen van warme gevoelens. Liefde slaat om in bitterheid en argwaan. Waar liefde een vis is in het water, is deze kaart het schepnet dat die vis op het droge werpt tot hij stikt en verschrompelt.Werk en carriere
Ten aanzien van je werk laat deze kaart je zien dat je ofwel zelf het mikpunt bent van kritiek, of dat je stevige kritiek hebt op je collega's. Kijk uit dat de wonden die jij, en de wonden die anderen oplopen niet te diep zijn. Niemand heeft baat bij ruzie die niets oplost.

Bewustzijn
Met betrekking tot je bewustzijn staat Zwaarden Ridder voor een periode van afkoeling en zelfkritische beschouwing. De kaart geeft aan dat je afstand aan het nemen bent van jezelf en je omgeving. Dit duidt op twijfel, en de heroverweging van je eigen normen en waarden.

Deze periode kan een zuiverend effect hebben als het je ertoe dwingt te kijken in hoeverre jouw meningen ook werkelijk jouw meningen zijn. In hoeverre wordt jouw mening bepaald door anderen?
Copyright
Privacybeleid
Contact