Bokalen

Bokalen worden ook wel bekers of kelken genoemd. Ze zijn gerelateerd aan het element water en worden dan ook geassocieerd met gevoelens en emoties, bijvoorbeeld in liefde en relaties, of in het gezin of de familie.

Zoals het water onze gevoelens symboliseert, zo staan de bokalen voor alles wat onze ongrijpbare zielskrachten een vatbare vorm verleent. De bokalen zijn een vat voor onze gevoelens. Ze representeren vooral onze verlangens en onze angsten.

Bokalen zeggen je ook meer over artistieke en creatieve ontwikkeling en laten zij zien hoe de vraagsteller zich voelt in een bepaalde situatie. Het gaat bij bokalen vooral om de emotionele reactie op een bepaalde gebeurtenis.

Aas van Bokalen
Vreugde en dankbaarheid

Bokalen Twee
Liefdevolle ontmoeting

Bokalen Drie
Voldaanheid, tevredenheid

Bokalen Vier
Verzadiging, overvoering

Bokalen Vijf
Verdriet, afscheid, melancholie

Bokalen Zes
Reflectie, zelfbezinning

Bokalen Zeven
Illusie, luchtkastelen, valse hoopBokalen Acht
Ongewild afscheid

Bokalen Negen
Levenslust, zorgeloosheid

Bokalen Tien
Diepe, harmonieuze, gelukkige liefde

Bokalen Page
Verzoening, handreiking

Bokalen Ridder
Vredige sfeer, goed humeur

Bokalen Koningin
Fijngevoeligheid, intuitie

Bokalen koning
Intellect, creatieve rede