Staven

Staven worden ook wel stokken of knuppels genoemd. Staven vertegenwoordigen het element vuur. Vuur draagt zorg voor twee basisingredienten in het leven: warmte en licht.

De kaarten van Staven hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden.

Staven worden vaak geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen.

Aas van Staven
Overtuigingskracht, zelfontplooiing

Staven Twee
Afscherming, onverschilligheid

Staven Drie
Basis, overzicht, doel bereikt

Staven Vier
Gezelligheid, onbevangenheid, genot

Staven Vijf
Competitiedrang, wedstrijd, uitdaging

Staven Zes
Roem, succes, erkenning

Staven Zeven
Strijd, vechten, underdogStaven Acht
Een gebeurtenis NU

Staven Negen
Koppigheid, verzet

Staven Tien
Terneergeslagenheid, onhandigheid, angst

Staven Page
Groeien, leren, grenzen tegenkomen

Staven Ridder
Hartstocht, ondernemingslust

Staven Koningin
Levenslust, trots zelfvertrouwen

Staven koning
zelfvertrouwen, macht en grootsheid